บ้านแม่บู่หย่าฟาร์ม โรงคั่ว ป(ล)าปิ้ง

฿200.00 VAT

โพเสสโดยเกษตรกร ปลูกอยู่ที่บ้านแม่บู่หย่าฟาร์ม ดอยปางขอน จังหวัดเชียงราย

แหล่งมาของเมล็ดกาแฟ (จังหวัด): ดอยปางขอน เชียงราย

โปรเซสของกาแฟ: Washed process

เทสโน้ต: peach, black tea, caramel

ระดับคั่วที่มี: อ่อน, กลาง, เข้ม

Earn up to 2 points.

close icon My Cashback