นโยบายการจัดส่งสินค้า คืนสินค้า คืนเงิน และยกเลิกคำสั่งซื้อ

 

นโยบายการคืนสินค้า/คืนเงิน:

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้เมื่อสินค้านั้นยังอยู่ในระยะเวลาจัดส่งและต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับพัสดุ กรุณาถ่ายคลิปวิดีโอตอนกำลังแกะเปิดกล่องพัสดุและสินค้าภายในกล่องที่ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าหากลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว 

กรณีสินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ (เช่น สินค้าประเภทเดียวกัน แต่เป็นคนละแบบกับคำสั่งซื้อ) หรือสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพ/ตำหนิจากการผลิต บริษัทฯ ยินดีขยายเวลาในการคืนเงินเต็มจำนวนหรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าอีกครั้งหลังจากบริษัทได้รับสินค้าที่นำส่งคืน และมีตำหนิจริงตรงตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้

โปรดแจ้งรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งได้ที่ฝ่ายงานบริการลูกค้าภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า (โทร. 076-608850 หรือที่อีเมล order@coffeeculture.asia ทีมงานของเราจะรีบดำเนินการและตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง

การคืนสินค้าจะดำเนินการ 1) ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับสินค้าที่นำส่งคืน ในกรณีที่สินค้าได้ถูกส่งถึงลูกค้าแล้ว หรือ 2) ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันยกเลิกคำสั่งซื้อ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ได้ส่งออกจากบริษัท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากลูกค้าให้ที่อยู่สำหรับจัดส่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เนื่องจากเคยเกิดกรณีที่ตัวแทนผู้จัดส่งสินค้าของบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ และ/หรือพัสดุถูกปฏิเสธโดยผู้รับ

ไม่ว่าจะมีข้อความใด ๆ ในนโยบายนี้ก็ตาม สินค้าต่อไปนี้ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนได้ ได้แก่ สินค้าที่ส่งคืนโดยไม่มีบรรจุภัณฑ์เดิมและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงกล่องบรรจุสินค้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่รวมอยู่ในสินค้านั้นนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้ทำการจัดส่ง

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าทั้งหมด (เว้นแต่สินค้าที่ได้รับมีความบกพร่อง)

 

การคืนชุดของขวัญ:

หากลูกค้าไม่ถูกใจชุดของขวัญที่สั่งซื้อไป อย่าลังเลที่จะติดต่อเรามาที่ order@coffeeculture.asia เรายินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ
เงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นเกี่ยวกับการคืนสินค้าใช้สำหรับการคืนชุดของขวัญด้วยเช่นกัน

ชุดของขวัญที่เปลี่ยนคืนเป็นชุดใหม่จะไม่สามารถนำไปคำนวณเป็นคะแนนสะสมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนชุดของขวัญเป็นชุดใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

 

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ:

กรณีต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาดำเนินการภายใน 30 นาที หลังจากทำการสั่งซื้อ ทั้งนี้ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อบางรายการได้ เราแนะนำให้ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดและทำการสั่งซื้อใหม่ตามปริมาณที่ต้องการเพื่อลดความซับซ้อนของการทำธุรกรรม

หากลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่สินค้าจะถูกจัดส่ง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนโดยอาจมีการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และหากลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากบริษัทเริ่มจัดส่งสินค้าแล้ว แต่ได้ทำการยกเลิกก่อนที่จะรับสินค้า บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินโดยมีการหักค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีค่าจัดส่งสินค้าเกิดขึ้นสองทาง

การยกเลิกคำสั่งซื้อจะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิก/ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมชำระเงินของธนาคาร 5% ของยอดสั่งซื้อทั้งหมด

มีบางกรณีที่บริษัทฯ อาจทำการยกเลิกคำสั่งซื้อบางรายการโดยเฉพาะ

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือการยืนยันคำสั่งซื้อในรูปแบบอื่น ๆ ไม่มีผลต่อการอนุมัติคำสั่งซื้อของลูกค้า และ www.themaevastore.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อของลูกค้าเมื่อใดและด้วยเหตุผลใดก็ได้หลังจากได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว

แม้ว่าสต๊อกสินค้าออนไลน์ของบริษัทฯ ได้ทำการวางระบบเพื่อให้มีการอัปเดตอัตโนมัติก็ตาม www.coffeeculture.asia ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อใดก็ได้ ผ่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมล หรือข้อความทางโทรศัพท์มือถือ เกี่ยวกับปริมาณสินค้าใด ๆ ก็ตามที่ขาดสต๊อกหรือไม่ครบจำนวนตามที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อไว้ หากมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในปริมาณที่น้อยกว่าที่ลูกค้าสั่งซื้อ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้าโดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคำสั่งซื้อของลูกค้าถูกยกเลิกหลังจากการจัดส่ง บริษัทฯ จะใช้นโยบายการคืนสินค้าของผู้ขายแต่ละรายในการดำเนินการ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ขายจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสินค้า